Uniwersalny kontroler CSP 2008 wykorzystywany jest do oceny do sześciu sygnałów z czujników. Bezpośrednio do sterownika mogą być połączone dwa czujniki. Cztery inne czujniki są podłączone do kontrolera za pośrednictwem oddzielnych modułów EtherCAT. CSP 2008 oferuje szerokie możliwości obliczeń arytmetycznych i idealnie nadają się do pomiaru grubości, płaskości itp. The controller offers real-time capability due to the Ethercat bus system. Szczegóły Rozległe funkcje obliczeniowe Dla cyfrowych i analogowych sygnałów z czujników Rozszerzalne do sześciu czujników Automatyczne wykrywanie czujników Extreme wysoką prędkość przetwarzania