Ultradźwiękowe czujniki zbliżeniowe są niezbędną technologią dla przemysłu wytwórczego dzięki temu, że dają firmom korzyści dzięki usprawnieniu procesów. Pomiar za pomocą ultradźwięków działa w oparciu o pomiar czasu przelotu impulsów ultradźwiękowych. Służy do określania pozycji i odległości obiektów w procesach automatycznych. Proste czujniki zbliżeniowe, czujnik pojemnościowy i fotoelektryczny są w stanie wykrywać obiekty w ustalonych odległościach. Jednak te pomiary są zależne od struktury powierzchni, koloru i materiału przedmiotów. Ultradźwiękowy czujniki PIL zostały opracowane w celu przezwyciężenia takich ograniczeń.