Systemy czujników profili thicknessGAUGE.laser wykorzystują laserowe skanery profili do pomiaru grubości.

Skanery te rzutują linię lasera na mierzoną powierzchnię. Linia lasera kompensuje przechylenie taśmy i umożliwia uśrednianie profilu.

Laserowa technika pomiaru liniowego umożliwia pomiar grubości materiałów strukturalnych, takich jak powierzchnie wytłaczane i płyty perforowane.

Właściwości:

  • Zastosowana technologia czujnika: czujniki profilu Blue Laser
  • Zakres pomiarowy (grubość): 8 mm
  • Dokładność: ±0,5 µm
  • Szybkość pomiaru: do 100 Hz
  • Do materiałów strukturalnych, np. płyt perforowanych i wytłaczanych
  • Możliwie najlepiej dopasowana linia
  • Kompensacja przechylonych pasków