Czujnik krawędzi został przygotowany do pomiaru segmentów zwierciadeł do dużych teleskopów. W celu zapewnienia precyzyjnego pozycjonowania poszczególnych segmentów, czujnik krawędzi wykrywa przesunięcia w różnych płaszczyznach z rozdzielczością do nanometrów. Aktywna kompensacja temperatury ogranicza zakłócenia spowodowane przez jej zmiany do minimum.

Ze względu na uniwersalność konstrukcji, czujnik krawędzi może być zastosowany w różnorodnych aplikacjach do pomiaru odległości, przemieszczenia i pozycji, wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka dokładność i rozdzielczość. 


Zakresy pomiarowe:

  • W osi x ±1400µm
  • W osi z 2000 - 700µm
  • W osi y ±1500 µm


Specjalne właściwości:

  • Pomiar szczeliny, przemieszczenia i nachylenia
  • Najwyższa rozdzielczość i dokładność
  • Aktywna kompensacja temperatury