Powierzchnie i doskonałość produktów końcowych odgrywają wiodącą rolę, szczególnie w sektorze szkła. Micro-Epsilon oferuje systemy kontroli jakości w odniesieniu do powierzchni, konturów, krzywizny i grubości. Szczegóły: - Profile, grubości i wady szkła płaskiegooraz szkło wyświetlacza - Systemy dla grubości profilu, otworu (luki) i inspekcji wad szyby - Systemy mogą być modyfikowane w zależności od obiektu mierzonego
System pomiaru grubości i krawędzi szkła

System kontroli grubości szkła jest w stanie dokładnie sprawdzić grubość, wymiary i profil. Konfokal...