Jako specjalista w dziedzinie pomiarów grubości, Micro-Epsilon zapewnia wiele różnych systemów kontroli produkcji i przetwórstwa dla firm działających w  branży tworzyw sztucznych. Nowoczesne maszyny i systemy są wynikiem stanu wiedzy w tej dziedzinie. Szczegóły: - Dwa czujniki dla inteligentnego pomiaru grubości - Systemy do pomiaru grubości folii rozdmuchiwanych - Pomiary grubości bezpośrednio po wygładzeniu - Instalacje pomiarowe do profilu i pomiaru grubości linii produkcyjnej