Firma Micro-Epsilon opracowała precyzyjny, przenośny miernik grubości farb i innych powłok elektroizolacyjnych na tworzywach sztucznych wzmocnionych włóknem węglowym (CFRP), oznaczony symbolem FSC1/7. Charakteryzuje się on zakresem pomiarowym od 0 do 500 µm, błędem nieliniowości mniejszym od 3 µm i powtarzalnością lepszą od 2 µm. Pomiar odbywa się bezkontaktowo w oparciu o technikę mikrofalową i może być przeprowadzany również na powierzchniach zakrzywionych. Nie wymaga stosowania środka sprzęgającego.

System pomiarowy składa się z czujnika, kabla połączeniowego i sterownika zasilanego bateryjnie. Obsługa może się odbywać za pomocą wyświetlacza dotykowego lub klawiatury na kontrolerze. Dane pomiarowe mogą być eksportowane na zewnętrzny nośnik USB.

Właściwości:

  • Wyznaczanie całkowitej grubości warstw izolacyjnych do 1000 µm
  • Nie jest wymagana minimalna grubość warstwy
  • Precyzyjny, szybki i łatwy pomiar za naciśnięciem jednego przycisku
  • Rozdzielczość 1 µm
  • Pomiar nieniszczący bez obróbki wstępnej/końcowej