SurfaceCONTROL 3D 3500 o wysokiej precyzji to trójwymiarowy czujnik rzutujący prążkowe światło, który idealnie nadaje się do zautomatyzowanych pomiarów geometrii, kształtu i powierzchni na powierzchniach odbijających rozproszone światło.

SurfaceCONTROL 3D 3500 wyróżnia się kompaktową konstrukcją i wysoką dokładnością pomiaru połączoną z dużą szybkością przetwarzania danych. Dwa modele obejmują różne pola pomiarowe.

Oprócz szybkiego przesyłania danych przez Gigabit Ethernet, czujnik oferuje dodatkowy cyfrowy interfejs I / O.

2D / 3D Gateway II obsługuje połączenia EtherNet / IP, PROFINET i EtherCAT. Zaawansowane narzędzia programowe pozwalają na precyzyjne pomiary 3D i inspekcje powierzchni. Zgodność z GigE Vision umożliwia również łatwą integrację z oprogramowaniem do przetwarzania obrazu innych firm. Kompleksowy pakiet SDK do integracji oprogramowania klienta uzupełnia pakiet oprogramowania.

Przykłady aplikacji surfaceCONTROL 3D 3500:

 • Kontrola geometrii 3D i wykrywanie kształtu
 • Inspekcja elementów elektronicznych
 • Wykrywanie defektów
 • Rozpoznawanie tekstu 3D i wykrywanie najdrobniejszych struktur

 

Właściwości surfaceCONTROL 3D 3500:

 • Pełne obrazy 3D w 0,2 s
 • Migawki o dokładności mikrometrycznej z dużymi polami pomiarowymi
 • Najwyższa precyzja do <0,4 μm
 • Do 2,2 miliona punktów 3D na sekundę
 • Interfejsy cyfrowe (zintegrowane): GigE Vision / GenICam
 • Interfejsy cyfrowe (przez bramkę 2D / 3D): PROFINET / EtherCAT / EtherNet / IP
 • Cyfrowe wejścia / wyjścia: 4 cyfrowe wejścia / wyjścia, dla których można ustawić parametry (dla zewnętrznego wyzwalania, sterowania czujnikiem, wyjścia stanów czujnika)

obraz 3D z oprogramowania surfaceCONTROL

Oceny z 3DInspect mogą być przesyłane do PLC przez te interfejsy. Ustawienia czujnika mogą być ładowane przez kontroler poprzez 3DInspect przy użyciu mapowania zestawu parametrów.

Oprogramowanie 3DInspect do zadań pomiarowych i inspekcji 3D

Oprogramowanie 3DInspect jest zaawansowanym narzędziem do ustawiania parametrów czujnika i zadań pomiarowych w przemyśle. Oprogramowanie to przesyła dane pomiarowe z czujnika przez Ethernet i dostarcza je w postaci trójwymiarowej.

Te dane 3D są dalej przetwarzane i oceniane za pomocą programów pomiarowych 3DInspect na komputerze. Jeśli to konieczne, są one również rejestrowane i przesyłane przez Ethernet do jednostki sterującej. W razie potrzeby dane 3D można zapisać za pomocą oprogramowania. Ponadto kkonfiguracja czujnika jest możliwa za pomocą oprogramowania.

Oprogramowanie 3D-View do wizualizacji 3D

oprogramowanie 3D ViewOprogramowanie 3D-View oferuje wygodny interfejs użytkownika dla czujników surfaceCONTROL. To łatwe w obsłudze oprogramowanie umożliwia szybkie uruchomienie i kalibrację czujnika. Oferuje konfigurację i optymalizację parametrów oraz zapewnia prawidłowe pozycjonowanie mierzonego obiektu i czujnika.

Oprogramowanie może być również użyte do rozpoczęcia akwizycji danych. Wizualizuje uzyskane dane 3D i eksportuje je w różnych formatach plików (ASCII, CSV, STL, PLY) do dalszego przetwarzania.

Oprogramowanie 3D-View jest szczególnie przydatne dla integratorów systemów, ponieważ dostarcza ważnych informacji. Daje im dostęp do wszystkich parametrów GenICam, co znacznie upraszcza integrację oprogramowania. W przypadku zastosowań inline wyświetlanie czasu trwania pomiaru umożliwia wyciągnięcie wniosków na temat czasu cyklu.