System pomiaru przemieszczenia SGS 4701 (Spindle Growth System) został opracowany do zastosowań w szybkich centrach obróbczych. Ze względu na wysokie prędkości obrabiania oraz wytwarzane przy tym ciepło, liniowa rozszerzalność wrzeciona precyzyjnej maszyny obróbczej musi zostać skompensowana, aby zachować narzędzie w zdefiniowanej pozycji przez cały czas.

Czujnik SGS mierzy rozszerzalność cieplną i siłę odśrodkową wrzeciona. Pomiar zwykle wykonywany jest na pierścieniu labiryntowym. Mierzona jest zarówno liniowa rozszerzalność cieplna jak i temperatura czujnika. Zmierzone wartości są dostarczane do maszyny CNC jako wartości korygujące, do skompensowania jakichkolwiek błędów pozycji.

 

Kompaktowa budowa

System SGS 4701 składa się z czujnika, przewodu i kontrolera, fabrycznie skalibrowanych do pomiaru obiektów ferromagnetycznych i nieferromagnetycznych. Dwa miniaturowe czujniki mogą być zamontowane bezpośrednio na wrzecionie. Kompaktowy kontroler może być zamocowany na obudowie wrzeciona poprzez flanszę, lub bezpośrednio na wrzecionie.

Solidna konstrukcja

SGS 4701 wykorzystuje wiroprądową metodę pomiarową. Jest ona bezkontaktowa, dlatego nie powoduje mechanicznego zużycia. Co więcej, jest odporna na takie zakłócenia jak ciepło, zapylenie czy oleje.

Szczegóły

  • Bezkontaktowy i odporny na zużycie pomiar
  • Ekonomiczna konstrukcja
  • Miniaturowy czujnik i kontroler całkowicie zintegrowany na wrzecionie
  • Kalibracja dla aluminium i żelaza
  • Pomiar temperatury zintegrowany w czujniku
  • Znakomita stabilność temperaturowa
  • Zakres pomiarowy 500 μm
  • Rozdzielczość 0.5 μm