Wielokrotnie spotykamy się z aplikacjami, w których standardowe wykonania czujników pojemnościowych wraz z kotrolerem, nie spełniają ich wymagań. W takich przypadkach firma Micro-Epsilon proponuje modyfikacje oferowanych przez siebie systemów pomiarowych, zgodnie ze specyficznymi wymaganiami dla tej specjalnej aplikacji. Zmiany, często wykonywane są na prośbę danego klienta np. modyfikowana jest konstrukcja, sposoby montażu, długości przewodów, zakresy pomiarowe, bądź przygotowywane są modele ze zintegrowaną elektroniką. 

Możliwe opcje:

  • Modyfikacja zakresu pomiarowego i długości przewodów
  • Specjalna konstrukcja czujnika: zgodna z wymogami clean room, dla bardzo niskich temperatur, obudowa z innego materiału (inwar lub tytan), z gwintem
  • Zintegrowana elektronika
  • Dostosowanie kształtu i rozmiaru czujnika do przestrzeni montażowej  
  • Opcje wyjścia