System pomiarowy do badania przemieszczeń w halach magazynowych

O Instytucie

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe, został powołany w celu budowania trwałej współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Jego jedynym właścicielem jest Politechnika Białostocka i ta relacja pozwala na zagospodarowanie istniejącej niszy w obszarze B+R.

To co wyróżnia Instytut na tle konkurencji, to kompleksowość, wysoka jakość końcowych produktów i usług oraz naukowy charakter współpracy. Dzięki temu IIT podejmuje się wyzwań niestandardowych i trudnych oraz oferuje usługi indywidualnie dopasowane do potrzeb każdego klienta.

Różnorodność świadczonych usług oraz szeroka specjalizacja współpracujących ekspertów pozwalają na świadczenie usług zarówno o charakterze produkcyjnym czy wdrożeniowym, a także koncepcyjnym i badawczym. Bazując na innowacjach dostarczanych przez Instytut, przedsiębiorcy budują swoją przewagę konkurencyjną.

 

Wyzwanie

Ze względu na rosnące wymagania, konstrukcje infrastrukturalne podlegają coraz większym obciążeniom i muszą być stale oceniane pod kątem bezpieczeństwa i żywotności.

Prócz obciążeń istotne oddziaływanie mają również czynniki zewnętrzne takie jak wiatr, drgania, warunki gruntowe, uwarunkowania wodne. Pod ich wpływem budynek lub jego element, a także sieć uzbrojenia terenu, może ulec przemieszczeniom i odkształceniom, dlatego każdy niepokojący parametr musi zostać wychwycony.

W związku z tym wymagane są czujniki, które dostarczają wiarygodnych informacji dotyczących bezpieczeństwa nośnego, użytkowalności i bezpieczeństwa zmęczeniowego.

 

Cel

W celu nadzoru budynków – hal magazynowych, firma WObit opracowała system pomiarowy umożliwiający monitorowanie konstrukcji budynków.

 

Zastosowane rozwiązanie

Przygotowany przez firmę WObit system umożliwia wykrywanie wszelkich nieprawidłowości na wczesnym etapie, a także pozwala na planowanie serwisu.

System kontroluje wybrane parametry, decydujące o trwałości i niezawodności budynku m.in. przemieszczenia, ugięcia, odkształcenia. System autonomicznie weryfikuje informacje i je zapisuje.

 

Elementy systemu pomiarowego

  • 4x ILR2250-100
  • 4x PC2250-30
  • 2x IF2008-Y
  • 1x IF2004/USB
  • Dedykowana aplikacja

W omawianej aplikacji zastosowane zostały laserowe czujniki odległości optoNCDT ILR2250-100.  Dzięki zintegrowanemu trybowi pomiaru AUTO, czujniki te zapewniają wysoką dokładność pomiaru nawet na ciemnych, czy słabo odbijających powierzchniach, takich jak mur.

Ze względu na duży zakres pomiarowy (do 150 m z odbłyśnikiem), mierzą odległość do wybranych punktów ścian budynku nawet z dużej odległości. W ten sposób można szybko wykryć ruchy konstrukcji spowodowane przez czynniki zewnętrzne lub obciążenia.

Wartości odległości są rejestrowane i wysyłane jako sygnał alarmowy w przypadku odchyleń od wartości granicznych do dodanych użytkowników w formie wiadomości SMS. Przygotowana specjalnie dla klienta aplikacja umożliwia też konfigurację częstotliwości zapisów pomiarów.

 

Efekty

Przedstawiony system pomiarowy pozwala na kontrolowanie oraz redukcję kosztów utrzymania budynków, a także zapewnia bezpieczeństwo osób w nim przebywających.

 

Dalsze plany

Planowana jest rozbudowa aplikacji o możliwość zdalnego podglądu za pośrednictwem logowania się w aplikacji na system Android.