System pomiarowy 2D/3D

System pomiarowy 2D/3D przeznaczony jest do wykonywania pomiarów wysokości elementów w oparciu o analizę profilu (różnicy między wierzchołkiem detalu, a podstawą) z dokładnością ±10 µm. Pomiar realizowany jest z krokiem co 1mm na całej długości elementu. Urządzenie pozwala także zmierzyć szerokość elementu.

Cały proces skanowania trwa nie dłużej niż 10 sekund, podczas którego dane pomiarowe przesyłane są do dedykowanego oprogramowania na komputerze PC. Końcowymi danymi są informacje o średniej wysokości elementu, wartości minimalnej i maksymalnej, a także odchyłki min. i maks. w stosunku do wartości średniej.

System sygnalizuje także odchyłki dla każdego punktu, od wprowadzonej przez użytkownika wysokości nominalnej z tolerancją. Wszystkie punkty pomiarowe z pomiaru mogą być także zapisane do pliku w formacie „*.csv”, do dalszej analizy.

 

Użyte produkty:

  • scanCONTROL 2610-25 - skaner laserowy
  • moduł liniowy MLAS WObit
  • elektronika WObit do akwizycji i przetwarzania danych